Nasz fanpage i kanały filmowe:

Obecnie prowadzimy wyłącznie treningi indywidualne po uprzednim uzgodnieniu z uczniem jego osobistych preferencji: zakresu materiału, częstotliwości treningów oraz kalendarza.

Osoby zainteresowane prosimy o  kontakt emailowy (fmacombat.pl@gmail.com) lub bezpośredni z:

Wojciech Zdunek (Chief Instructor) – 503 931 038, fma.zabki@gmail.com

Waldemar Kruk (Chief Instructor) – 507 094 004, fma.warsaw@gmail.com

Instruktorzy FMA Combat Poland NIE ponoszą żadnej odpowiedzialności za mogące powstać w czasie  prowadzonego przez nich szkolenia (treningi, seminaria,obozy itd) urazy fizyczne (łącznie z inwalidztwem), psychiczne i inne, do których dojść może w czasie w/w zajęć sportowo-rekreacyjnych.Decydując się  na udział w w/w zajęciach KAŻDY uczestnik MUSI zdawać sobie sprawę z tego, że jest to jego wolny wybór i zdaje sobie sprawę z ryzyka, które się z tym wiąże. W przypadku powstania po stronie uczestnika szkody będącej wynikiem jego udziału w w/w zajęciach NIE przysługują mu z tego tytułu względem instruktorów FMA Combat Poland żadne roszczenia. Każdy z biorących udział w/w zajęciach ZOBOWIĄZANY jest do: 1) ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków z racji uprawiania zajęć sportowych o podwyższonym ryzyku,  2) posiadania wymaganego sprzętu ochronnego a w nim, m.in.: okularów,  suspensorium,  ochraniaczy kolan i łokci,  rękawic kontaktowych.