Nasz fanpage i kanały filmowe:

Treningi indywidualne oraz cykliczne seminaria odbywają się najczęściej w godz. 18:30-20:00, na ul. Targowej 86.

Osoby zainteresowane treningami prosimy o  kontakt emailowy (fmacombat.pl@gmail.com) lub telefoniczny z:

Waldemar Kruk (Chief Instructor) – 507 094 004
Wojciech Zdunek (Chief Instructor) – 503 931 038

Instruktorzy FMA Combat Poland NIE ponoszą żadnej odpowiedzialności za mogące powstać w czasie  prowadzonego przez nich szkolenia (treningi, seminaria,obozy itd) urazy fizyczne (łącznie z inwalidztwem), psychiczne i inne, do których dojść może w czasie w/w zajęć sportowo-rekreacyjnych.Decydując się  na udział w w/w zajęciach KAŻDY uczestnik MUSI zdawać sobie sprawę z tego, że jest to jego wolny wybór i zdaje sobie sprawę z ryzyka, które się z tym wiąże.W przypadku powstania po stronie uczestnika szkody będącej wynikiem jego udziału w w/w zajęciach NIE przysługują mu z tego tytułu względem instruktorów FMA Combat Poland żadne roszczenia.Każdy z biorących udział w/w zajęciach ZOBOWIĄZANY jest do: 1) ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków z racji uprawiania zajęć sportowych o podwyższonym ryzyku,  2) posiadania wymaganego sprzętu ochronnego a w nim, m.in.: okularów,  suspensorium,  ochraniaczy kolan i łokci,  rękawic kontaktowych.